Strona główna End User Support

End User Support

Wysłać prośbę

Usługa wsparcia użytkowników ServiceDesk pozwoli uniknąć ogromnych inwestycji finansowych w zakup oprogramowania i sprzętu. Rozwiązanie to skróci przestoje systemów informatycznych, a zasoby działu IT mogą zostać skierowane na kwestie strategiczne, zamiast konsultować się z użytkownikami przez telefon. Usługa wsparcia użytkownika zapewni usunięcie wszystkich incydentów zgodnie z warunkami umowy serwisowej.

Portal samoobsługowy

Firmy oferujące różne usługi muszą stworzyć debugujący i bezbłędnie działający kanał komunikacji z klientami. Portal samoobsługowy jest potężnym narzędziem do poprawy komfortu użytkowania i optymalizacji kosztów.

Specjaliści HIT Solutions stworzą portal samoobsługowy zapewniający całodobowy dostęp do usług korporacyjnych. Takie rozwiązanie można wykorzystać nie tylko do obsługi klienta, ale także do organizowania komunikacji z wewnętrznymi konsumentami i partnerami.

Portal szkoleniowy

Głównym zasobem Twojej firmy – wykwalifikowany personel. Oferujemy skuteczne rozwiązania do zarządzania szkoleniami pracowników.

Portal szkoleniowy pozwoli ci tworzyć programy szkoleniowe, cykle i grupy, a także kontrolować i analizować proces szkoleniowy. Jesteśmy przekonani, że dzięki podniesieniu kompetencji pracowników stworzysz profesjonalny zespół, który poradzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami, przed którymi stoi Twoja firma.

End User Support (ServiceDesk)

Organizacja Service Desk umożliwia odbieranie i przetwarzanie określonych zdarzeń serwisowych, które mają format żądań użytkowników. Jest to pojedynczy punkt kontaktu między użytkownikiem a firmą świadczącą usługi. Odpowiednio zorganizowana, przyjazna dla użytkownika usługa ServiceDesk zajmie się wszystkimi problemami i żądaniami użytkowników.

Usługa wsparcia użytkownika ServiceDesk umożliwia:

  • przyjmować i rejestrować wnioski klientów;
  • rozwiązywać incydenty za pomocą zdalnego administratora;
  • udzielać konsultacji technicznych przez telefon i e-mail;
  • przeprowadzać planową konserwację systemów informatycznych;
  • monitorować wydajność sprzętu serwerowego i innych stacji roboczych organizacji;
  • otrzymywać i analizować raporty i informacje statystyczne.