Strona główna Wdrożenie nowej usługi: pojedyncza platforma wirtualizacji VMware
19/

Maj
2020

Wdrożenie nowej usługi: pojedyncza platforma wirtualizacji VMware

System wirtualizacji jest podstawą każdej nowoczesnej infrastruktury firmy. Jeśli chodzi o stworzenie systemu wirtualizacji, możliwe jest wdrożenie setek wirtualnych serwerów, których zarządzanie odbywa się z poziomu pojedynczej konsoli administracyjnej, która może być dostępna z dowolnego miejsca na świecie. Platforma wirtualizacji może być grupowana, co pomoże zwiększyć odporność na błędy serwerów wirtualnych. Podczas wdrażania systemu stare serwery fizyczne lub wirtualne można migrować do nowego systemu. Pozwoli to klientowi zintegrować całą infrastrukturę serwera i wycofać stary sprzęt.

Po wdrożeniu klient uzyska elastyczność we wdrażaniu i usuwaniu serwerów, jedno narzędzie administracyjne, zwiększone bezpieczeństwo i odporność infrastruktury.

Wszystkie nowości