Strona główna Wdrożenie rozwiązania

Wdrożenie
rozwiązania

Wysłać prośbę

Zespół HIT Solutions zgromadził najlepszych inżynierów i specjalistów w zakresie organizacji i utrzymania serwerów, centrów danych, rozwiązań sieciowych i komunikacyjnych. Wykwalifikowani i doświadczeni eksperci zapewnią właściwe administrowanie i utrzymanie wszystkich systemów technicznych i informatycznych w Twojej firmie.

Ustanowimy procesy techniczne w taki sposób, abyś nie musiał tracić czasu na zagłębianie się w szczegóły. Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania do zarządzania projektami, monitorowania sprzętu, ochrony przed wyciekiem danych i bezpieczeństwa informacji. Nasze podejście zoptymalizuje koszty IT, zwiększy wydajność pracowników i pomoże firmie osiągnąć nowy poziom profesjonalny.

Zalety

 • Zgodność z terminem
 • Вostępność usług w dowolnym miejscu na świecie
 • Redukcja kosztów klienta
 • Dostęp do zaawansowanych technologii
 • Bezpieczeństwo danych osobowych i korporacyjnych
 • Ujednolicone standardy korporacyjne
 • Ciągłe wsparcie i aktualizacja systemu
 • Gwarantowana jakość i odporność na uszkodzenia
 • Współpraca z doświadczonymi i rzetelnymi kontrahentami

Rozwiązania branżowe

Każda sfera biznesu ma swoją specyfikę, potrzebuje specjalnych modułów i integracji oprogramowania. Oferta HIT Solutions obejmuje rozwiązania branżowe do pracy z niektórymi procesami biznesowymi i informacjami.

Enterprise Portal na podstawie Microsoft SharePoint

Skuteczne rozwiązanie do zarządzania informacjami biznesowymi w firmie. Zawiera archiwa plików, listę pracowników, kontakty, opis procesów wewnętrznych, repozytorium dokumentów. Twoi koledzy będą mieli szybki dostęp do wszystkich niezbędnych danych, będą mogli efektywnie pracować z dokumentami i omawiać wszystkie problemy robocze w czasie rzeczywistym. Dostęp do informacji jest możliwy zarówno z biura, jak i zdalnie – jest to niezbędne podczas pracy w domu, podróży i podczas podróży służbowych.

Uniwersalna kontrola jest odpowiednia dla firm różnej wielkości, w tym dla korporacji o dużej liczbie zadań, złożonej strukturze i procesach biznesowych. Portal korporacyjny oszczędza czas pracowników potrzebnych do wyszukiwania niezbędnych danych, minimalizuje ryzyko utraty ważnych informacji i poprawia efektywność komunikacji.

Automatyzacja przedsiębiorstw transportowych na podstawie ERP, systemów śledzenia, oprogramowania księgowego

Praca firm transportowych opiera się na stałej koordynacji złożonych procesów. Dwa kryteria skutecznego zarządzania logistycznego – zwiększenie szybkości działania i optymalizacja kosztów. Zależy to od dobrze skoordynowanej komunikacji personelu różnych działów.

Automatyzacja przedsiębiorstw transportowych w oparciu o systemy ERP, systemy śledzenia, oprogramowanie księgowe zapewni efektywną interakcję w ramach jednego systemu. Twoi koledzy nie muszą już przełączać się między różnymi programami – wszystko, czego potrzeba do efektywnej pracy, jest dostępne w jednym systemie. Jest to przejrzyste, wygodne i zrozumiałe rozwiązanie dla każdego pracownika w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji

Rozwiązania serwerowe

Wdrożenie infrastruktury serwerowej w Twoim osobistym / wynajętym / chmurowym centrum danych  

Infrastruktura serwerowa obejmuje specjalny sprzęt niezbędny do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania dużej ilości danych. Specjaliści HIT Solutions stworzą niezawodną i wydajną infrastrukturę serwerów w osobistych, wynajmowanych lub chmurowych centrach danych. 

Wprowadzamy zaawansowane rozwiązania w celu zwiększenia odporności na awarie infrastruktury serwerów. Korzystamy z oprogramowania i produktów sprzętowych, które zapewnią funkcjonalność systemu w twoim przedsiębiorstwie nawet w przypadku potencjalnych awarii i awarii. Zapewniamy ciągłą obsługę serwerów, dzięki czemu zawsze masz dostęp do ważnych informacji korporacyjnych.

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja

Rozumiemy, że utrata ważnych danych paraliżuje pracę całego biura. Systemy tworzenia kopii zapasowych HIT Solutions ochronią Twoją firmę przed przypadkowym lub umyślnym usunięciem ważnych informacji. Dzięki tworzeniu kopii zapasowych i archiwizacji szybko przywracasz niezbędne informacje i powracasz do zwykłego przepływu pracy.

Wirtualizacja

Skorzystaj z dobrze zorganizowanego centrum danych bez konieczności instalowania serwerów i innego sprzętu bezpośrednio w firmie. Wirtualizacja infrastruktury IT firmy HIT Solutions pozwoli zoptymalizować finanse i czas potrzebny na wdrożenie i organizację sieci serwerów.

Systemy przechowywania i przetwarzania danych

Niezawodne, odporne na awarie systemy przechowywania i przetwarzania danych umożliwiają przechowywanie ważnych informacji korporacyjnych w sieci serwerów bez ryzyka i dużych inwestycji finansowych. Wdrażamy rozwiązania uwzględniające nie tylko bieżące potrzeby, ale także możliwości wzrostu i rozwoju.

Systemy hiperkonwergentne

Architektura zintegrowana z oprogramowaniem zapewnia ścisłą integrację procesów obliczeniowych, przechowywania danych, wirtualizacji zasobów w urządzeniach obsługiwanych przez tego samego producenta. Rozwiązania HIT hiperkonwergentne systemy modułowe można łatwo skalować do wymaganych rozmiarów i wydajności, a główną zaletą jest odporność na awarie i szybki montaż.

Wirtualizacja w miejscu pracy

Świetne rozwiązanie dla dużych korporacji. Pracownicy różnych oddziałów przedsiębiorstwa będą mogli pracować online w jednym środowisku programowym ze standardowym zestawem programów.

Baza danych

Niezastąpiony element strukturyzowania i przechowywania informacji korporacyjnych. Nowoczesne systemy zarządzania bazami danych firmy HIT Solutions pozwolą Twoim pracownikom szybko wprowadzać zmiany i korzystać z niezbędnych informacji.

Budowanie klastrów o wysokiej dostępności

Klastry pracy awaryjnej zostały zaprojektowane w celu automatyzacji procesów rozwiązywania dużej liczby złożonych zadań. Pozwalają zarządzać udostępnianymi aplikacjami dostępnymi dla pracowników Twojego przedsiębiorstwa. Klaster pracy awaryjnej jest niezbędnym elementem zabezpieczającym ważne informacje korporacyjne.

Systemy uwierzytelniania korporacyjnego

Pozwalają uwierzytelniać użytkowników i autoryzować ich działania w systemach usług korporacyjnych, w których ważny jest wysoki poziom bezpieczeństwa.

Rozwiązania e-mail dla przedsiębiorstw

Niezawodne serwery pocztowe zapewnią płynne działanie poczty firmowej. Wiadomości błyskawiczne, ochrona informacji korporacyjnych oraz sprawne działanie poczty sprawią, że komunikacja między różnymi działami i pracownikami będzie łatwiejsza i wygodniejsza.

Więcej informacji

Centrum przetwarzania danych

Infrastruktura obliczeniowa

Kompetentnie organizujemy sprzęt serwerowy i sieciowy oraz systemy oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych w Twojej organizacji. Nowoczesne technologie przechowywania, przetwarzania i uzyskiwania informacji zwiększą efektywność firmy i oddzielnych działów. HIT Solutions ma doświadczenie w budowaniu systemów komputerowych różnej wielkości przy użyciu sprzętu wiodących światowych producentów.

Infrastruktura pamięci masowej

Systemy sprzętowe i programowe umożliwiają centralizację infrastruktury IT w celu wydajniejszego zarządzania, a także kontrolowania rosnącej ilości danych na serwerach, zapewnienia wymaganej wydajności aplikacji, skutecznego wykorzystania platform sprzętowych i lokalnej pamięci masowej, gwarantując odporność na uszkodzenia i skalowalność.

Infrastruktura sieci

Niezawodna i produktywna infrastruktura sieciowa – część strategii bezpiecznego i wydajnego zarządzania informacjami w firmie. Sieć lokalna, aktywny i pasywny sprzęt, urządzenia peryferyjne i komputery otworzą dostęp do danych korporacyjnych i umożliwią wymianę informacji, szybkie reagowanie na zadania i dołączenie do lokalnej sieci korporacyjnej, niezależnie od terytorialnego rozmieszczenia miejsc pracy.

Infrastruktura inżynierska

Zaprojektujemy i wdrożymy nowoczesne systemy inżynieryjne w biurach i lokalach o różnych kierunkach biznesowych. Dostarczamy sprzęt wiodących producentów, wykonujemy prace projektowe, wykonujemy prace instalacyjne i rozruchowe. Prawidłowe funkcjonowanie całej infrastruktury inżynierskiej zapewni komfortowe warunki pracy i bezpieczeństwo pracownikom firmy. I zmniejszysz koszty operacyjne.

Budowanie rozwiązań odpornych na katastrofy

Katastrofy spowodowane przez człowieka i klęski żywiołowe mogą prowadzić do awarii i dłuższych przestojów systemów informatycznych. Dla biznesu oznacza to utratę klientów, spadek dochodów i ryzyko utraty reputacji. Rozproszone geograficznie systemy odporne na awarie od HIT Solutions gwarantują stabilną wydajność bardzo ważnych dla biznesowych systemów informatycznych i minimalizują ryzyko.

Szyfrowanie danych

Wdrażamy niezawodne i zweryfikowane szyfrowanie danych w przedsiębiorstwach o różnych rozmiarach. Silne szyfrowanie ochroni Cię przed wyciekiem informacji i ryzykiem utraty reputacji.

Równoważenie obciążenia

Każdego roku natężenie ruchu rośnie, a aplikacje stają się coraz bardziej skomplikowane. Usługi równoważenia obciążenia są podstawą do organizowania elastycznych sieci, które spełniają codzienne rosnące wymagania, zapewniają wydajność i bezpieczeństwo ruchu. Moduł równoważący rozdziela ruch na kilka serwerów i zmniejsza obciążenie osobnego serwera.

Więcej informacji

Rozwiązania sieciowe i komunikacyjne

Sieci lokalne
Będziemy projektować, organizować, konfigurować i instalować sieci lokalne w firmach różnej wielkości. Twoi pracownicy będą mogli korzystać ze wspólnego przechowywania danych, współpracować z urządzeniami peryferyjnymi oraz szybko i sprawnie wymieniać informacje. Pojedyncza przestrzeń informacyjna przyspieszy i uprości przetwarzanie przepływów informacji w jednym budynku.

Rozproszona sieć korporacyjna
Wiele firm składa się z kilku geograficznie izolowanych części – pojedynczych biur, budynków i kompleksów z lokalnymi sieciami, które różnią się wypełnieniem funkcjonalnym. W celu skutecznego działania pojedyncze zdalne fizyczne sieci lokalne muszą zostać połączone w rozproszoną sieć korporacyjną. Węzły sieci korporacyjnej mogą znajdować się w różnych miastach, a nawet krajach.

Sieci bezprzewodowe WiFi

Właściwie zaplanowane i dobrze skonfigurowane sieci bezprzewodowe Wi-Fi pozwolą Twoim współpracownikom szybko reagować na zadania i rozwiązywać problemy z pracą, niezależnie od lokalizacji w biurze. Ma to kluczowe znaczenie dla organizacji produkcyjnych i przemysłowych, punktów sprzedaży detalicznej, hoteli i kompleksów hotelowych, firm transportowych . Bezprzewodowe sieci WiFi zwiększą wydajność i mobilność Twoich pracowników.

Telefonia IP

Protokół Voice-over-Internet obejmuje połączenia, połączenia konferencyjne, połączenia wideo, a także szybką i łatwą konfigurację oraz zaawansowane funkcje (przekazywanie połączeń, pełna kontrola ruchu, automatyczna sekretarka, zawieszanie połączeń, identyfikacja dzwoniącego, nagrywanie połączeń). Specjaliści HIT Solutions zaprojektują, szybko wdrożą i zapewnią wsparcie telefonii IP w Twojej firmie i jej oddziałach.

Systemy wideokonferencyjne

Zestaw sprzętu i oprogramowania do zdalnego kontaktu audio i wizualnego z rozmówcą. Nowoczesny niezawodny system komunikacji wideokonferencyjnej pozwoli ci spotkać się z partnerami i negocjować z nimi, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Zwiększy to wydajność pracy, oszczędzając czas dla najwyższego kierownictwa i dyrektorów, przyspieszając podejmowanie decyzji i elastyczność zarządzania oraz zmniejszając koszty podróży.

Technologie współpracy

Wcześniej komunikacja między kolegami oznaczała osobiste spotkanie w sali konferencyjnej. Obecnie pracownicy są mniej przywiązani do fizycznego miejsca pracy, mając możliwość pracy z różnych lokalizacji. Pomóż swoim współpracownikom w bardziej elastyczny i szybki sposób.

Technologie współpracy to nowy sposób komunikacji i produktywnej współpracy z pełnym efektem obecności. System rozwiązań komunikacyjnych jest ściśle zintegrowany z aplikacjami biznesowymi firmy i jest dostępny w dowolnym miejscu sieci korporacyjnej.

Centra kontaktowe

Wielokanałowe narzędzie do kompleksowego rozwiązywania problemów: ułatwia komunikację z klientami, zmniejsza obciążenie sieci telefonicznej i zapewnia nieprzerwaną pracę 24/7 (czaty online, e-mail).

Centra kontaktowe korzystają z różnych kanałów komunikacji (połączenia, czaty online, poczta e-mail, faks, sieci społecznościowe), przychodzące żądania są przetwarzane, następuje komunikacja z klientem. Przejrzyste statystyki i monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwolą ci elastycznie reagować na sytuacje i poprawnie oceniać skuteczność operatorów.

Kontrola dostępu do sieci

Zestaw technologii do sterowania urządzeniami podłączonymi do sieci. Umożliwia identyfikację użytkowników, typów urządzeń, platform, systemów operacyjnych, miejsc i metod połączenia.

HIT Solutions dostarcza, wdraża i zapewnia dalsze wsparcie dla rozwiązań kontrolujących dostęp użytkowników i urządzeń do infrastruktury sieci korporacyjnej. Gdy Twoi pracownicy, goście, kontrahenci, partnerzy i klienci łączą się z siecią, Twoje dane firmowe i sieć są niezawodnie chronione przed wszelkimi zagrożeniami.

Systemy zarządzania siecią

Zarządzanie siecią wymaga czasu i pieniędzy: musisz wykonywać prace techniczne bez szkody dla użytkowników, szybko reagować na sytuacje kryzysowe, monitorować i analizować parametry pracy.

Zaprojektujemy i wdrożymy najlepsze systemy zarządzania siecią do nieprzerwanej pracy.

Infrastruktura sieci centrum danych

Centrum danych jest podstawą infrastruktury IT. Eksperci HIT Solutions właściwie zaplanują i zaprojektują infrastrukturę sieciową centrum danych, aby zapewnić wydajność, odporność na awarie, skalowalność i elastyczność mocy obliczeniowej w celu zaspokojenia rosnących potrzeb Twojej firmy.

Rozwiązania sieciowe oparte na chmurze

Zaletą sieci opartej na chmurze jest scentralizowane zarządzanie chmurą dzięki niezawodnej i produktywnej platformie. Dzięki interfejsowi opartemu na chmurze takie rozwiązania pozwolą zarządzać i kontrolować sieć rozproszoną w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, gdzie administrator sieci i sprzęt są zlokalizowane geograficznie.

HIT Solutions ma doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań sieciowych opartych na chmurze w firmach różnej wielkości. Najważniejsze korzyści, które otrzymasz: oszczędność, niezawodność, bezpieczeństwo, mobilność, zaawansowana analityka.

Monitoring wideo

Część fizycznego systemu bezpieczeństwa zapewni łatwy dostęp do plików wideo. Platformą do wdrażania dostępu może być istniejąca sieć IP w organizacji. Rozwiązania HIT Rozwiązania do monitorowania wideo są łatwe do skalowania, niezawodne i wymagają niewielkiej konserwacji. Zapewnimy proste i płynne przejście z analogowych kanałów nadzoru wideo do technologii IP.

 

Więcej informacji

Wyniki biznesowe

Zarządzanie dokumentami w oparciu o Microsoft SharePoint

Jest to pojedynczy scentralizowany system przechowywania i wyszukiwania informacji, który zapewnia szybki dostęp do niezbędnych danych, skrócenie terminów przygotowywania dokumentów, monitorowanie realizacji ustalonych zadań i minimalizuje ryzyko utraty informacji. Zautomatyzuj procesy przepływu pracy w swojej firmie – znacznie zmniejszysz koszty przetwarzania i wyszukiwania dokumentów.

Kluczowe cechy rozwiązania:

 • elektroniczna archiwizacja dokumentów;
 • kontrola dostępu pracowników;
 • zarządzanie cyklem życia dokumentu;
 • wersjonowanie dokumentów;
 • optymalizacja procesów biznesowych.

Rozwiązanie oparte na Microsoft SharePoint automatyzuje wszystkie typowe procesy zarządzania dokumentami – praca z przychodzącą i wychodzącą korespondencją, zamówieniami, instrukcjami, przydziałami, protokołami, umowami, umowami, dokumentami regulacyjnymi, aplikacjami do kont i raportami.

Automatyzacja procesów IT (zgodnie z ITIL / ITSM)

Współczesny biznes jest niemożliwy bez aktywnego korzystania z systemów informatycznych. Jakość i wydajność wszystkich innych pracowników zależy od poziomu i profesjonalizmu działu IT. Firma musi wziąć pod uwagę możliwości IT, a specjaliści IT muszą zrozumieć potrzeby biznesowe.

Metodologia ITSM i najlepsze praktyki ITIL pomogą ustanowić produktywną komunikację między biznesem a IT. Oferujemy etapowe wdrażanie procesów ITIL w celu zarządzania wszystkimi usługami działu IT firmy. Dzięki temu możliwe będzie:

 • poprawić jakość pracy i produktywność personelu IT;
 • zmniejszyć koszty IT;
 • zminimalizować ryzyko przestoju usług informatycznych;
 • w przejrzysty sposób kontroluj i dostosowuj pracę działu IT.

Optymalizacja i automatyzacja obejmują zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, wiedzą, konfiguracjami i zasobami usług, katalogiem usług i zleceniami serwisowymi.

Wdrożenie i utrzymanie systemów ERP

System ERP (Enterprise Resource Planning) – to system do planowania zasobów biznesowych. Specjaliści HIT Solutions połączą wszystkie zasoby Twojej organizacji z różnych działów w jeden system zarządzania komputerami. Dostęp do systemu zostanie zapewniony wszystkim oddziałom i działom, co ułatwi pracę i wymianę danych.

Systemy ERP wykonują następujące zadania:

 • integracja zadań i baz danych ze wszystkich działów;
 • stworzenie zunifikowanego środowiska informacyjnego;
 • rozwiązanie wszelkich bieżących problemów biznesowych.

To doskonałe rozwiązanie dla organizacji dowolnej skali, niezależnie od obecności oddziałów i ich oddalenia terytorialnego. System ERP przyspieszy przepływ dokumentów między działami i umożliwi zarządzanie zadaniami zdalnych działów i pracowników.

Skonfiguruj system analizy biznesowej i raportowania
W celu rozwoju biznesu szef firmy musi stale otrzymywać i analizować bieżące dane operacyjne. HIT Solutions oferuje skuteczne rozwiązanie – stworzenie zintegrowanego systemu analizy biznesowej i raportowania.

Dzięki systemowi dostosowanemu do potrzeb biznesowych zarządzanie operacyjne i strategiczne będzie znacznie wydajniejsze. Tworzymy systemy analizy biznesowej o różnych poziomach trudności dla specjalistów z różnych działów – od analizy osobistej na poziomie jednego podwładnego lub jednostki do raportowania na poziomie korporacyjnym.

Nowoczesne rozwiązania HIT Solutions pozwalają:

 • efektywnie pracować z dużą ilością informacji;
 • szybko podejmuj decyzje zarządcze dzięki jasnemu i elastycznemu plikowi danych;
 • łączyć informacje analityczne z różnych systemów;
 • szybko reaguj na zmiany i śledź relacje przyczynowo-skutkowe.

Wsparcie użytkownika ServiceDesk

Usługa wsparcia użytkowników ServiceDesk pozwoli uniknąć ogromnych inwestycji finansowych w zakup oprogramowania i sprzętu. Rozwiązanie to skróci przestoje systemów informatycznych, a zasoby działu IT mogą zostać skierowane na kwestie strategiczne, zamiast konsultować się z użytkownikami przez telefon.

Usługa wsparcia użytkownika zapewni usunięcie wszystkich incydentów zgodnie z warunkami umowy serwisowej. Usługa wsparcia użytkownika ServiceDesk umożliwia:

 • przyjmować i rejestrować wnioski klientów;
 • rozwiązywać incydenty za pomocą zdalnego administratora;
 • udzielać konsultacji technicznych przez telefon i e-mail;
 • przeprowadzać planową konserwację systemów informatycznych;
 • monitorować wydajność sprzętu serwerowego i innych stacji roboczych organizacji;
 • otrzymywać i analizować raporty i informacje statystyczne.
Więcej informacji