Strona główna Produkty i usługi

Produkty i usługi

Wysłać prośbę

HIT Solutions oferuje nowoczesne i skuteczne produkty i usługi do organizacji i rozwoju infrastruktury IT dla Twojej firmy. Nasi eksperci przeprowadzają audyty IT, organizują infrastrukturę, automatyzują procesy biznesowe, analizują i zwiększają bezpieczeństwo IT – robimy wszystko, aby uprościć i usprawnić pracę Twoich pracowników.

Zadbamy o wszystkie kwestie związane z IT w Twoim przedsiębiorstwie. Powierz infrastrukturę IT profesjonalistom i zajmuj się kluczowymi strategicznymi zagadnieniami rozwoju biznesu.

Audyt Informatyczny

Audyt informatyczny

Zestaw środków do oceny stanu infrastruktury IT, systemów informatycznych, procesów biznesowych. Audyt pozwala przygotować plan dalszego rozwoju infrastruktury i procesów IT. Jest to konieczne w takich sytuacjach:

  • występują problemy w działaniu systemów, których ich specjaliści nie byliby w stanie rozwiązać;
  • istnieją wątpliwości co do bezpieczeństwa usług biznesowych;
  • po awariach, gdy istnieje ryzyko utraty danych osobowych i zakłóceń w działaniu oprogramowania (oprogramowania) w przyszłości;
  • jeśli potrzebujesz zewnętrznej oceny inwestycji w infrastrukturę IT.

Pracownicy HIT Solutіons to wysoko wykwalifikowani eksperci IT. Zespół specjalistów przeanalizuje twoje systemy za pomocą specjalnego oprogramowania i przeprowadzi wywiady z pracownikami, którzy go używają. Opracuje jasny i zrozumiały plan optymalizacji infrastruktury IT - specjaliści zidentyfikują luki w systemach, a także dostępność dodatkowych możliwości rozwoju i rozwoju.

Analiza infrastruktury serwerowej i sieciowej

Audyt infrastruktury serwerów to zestaw środków, które pozwalają analizować jakość sprzętu i oprogramowania w systemie. Umożliwia wyszukiwanie błędów w systemie i ich eliminację. Podczas pracy specjaliści ocenią stopień niezawodności sprzętu i jego konfiguracji, a także przydatność oprogramowania. Najważniejszym etapem analizy serwera jest audyt istniejących usług i ustawień sieciowych na serwerze.

Istnieją dwa rodzaje takich kontroli: szybki (na 1 dzień roboczy) jest przeprowadzany, jeśli bazy danych i systemy pocztowe nie działają, a głęboki (kilka dni roboczych) pozwala zidentyfikować wszystkie słabości i niewykorzystany potencjał systemu.

Audyt infrastruktury sieciowej to analiza elementów lokalnej sieci firmy. Specjaliści przeanalizują algorytm i zidentyfikują „słabości”. W wyniku etapowego audytu będą mogli ustalić, jak system działa tak skutecznie.

Analiza infrastruktury organizacyjnej i zarządczej

Infrastruktura organizacyjna i zarządcza składa się z dużej liczby komponentów. Z biegiem czasu błędy przesyłania danych i „nadmiarowe” komponenty gromadzą się we wszystkich złożonych systemach, a wydajność algorytmów spada. Jednocześnie produktywność firmy zależy od skuteczności systemu usług informacyjnych, jasnej koordynacji interakcji między różnymi działami i pracownikami, a także podziału obowiązków.

Eksperci HIT Solutіons przeanalizują wszystkie elementy informacyjne infrastruktury organizacyjnej. Zidentyfikują „niepotrzebne łącza informacyjne” i luki systemowe, a także zoptymalizują system informacyjny firmy.

Rosnąca złożoność systemu organizacyjnego i zarządzania prowadzi do potrzeby działu IT oraz wzrostu kosztów algorytmów informacyjnych i wymagań dotyczących wydajności ich pracy. Specjaliści HIT Solutіons pomogą poprawić wydajność dynamicznie rozwijającego się systemu i zmniejszyć inwestycje w jego utrzymanie.

Analiza aktualnego stanu automatyzacji, systemów informatycznych, baz danych

Systemy informacyjne i bazy danych są przeznaczone do przechowywania, dystrybucji i wykorzystywania informacji korporacyjnych. Automatyzacja ogranicza rutynowe operacje, przyspiesza przetwarzanie i konwersję danych, zmniejsza koszty pracy i zwiększa szybkość zadań.

Pracownicy HIT Solutіons przeanalizują automatyzację algorytmów, baz danych i systemów informatycznych infrastruktury IT i zoptymalizują je w jak największym stopniu. Pomoże to zwiększyć wydajność, zidentyfikować niewykorzystany potencjał istniejących algorytmów i obniżyć koszty obsługi systemów informatycznych.

Analiza procesów biznesowych, źródeł danych i przepływów danych

Działy IT firm coraz częściej opracowują modele procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług dla klientów. Pracownicy o szerokim profilu nie mogą jednak kompleksowo analizować efektywności swojej pracy. Eksperci HIT Solutіons przeprowadzą audyt procesów biznesowych, źródeł danych i przepływów informacji, pomogą je zoptymalizować i zwiększyć szybkość pracy. Znacząco obniży to koszty obsługi sektora IT i zwiększy jego efektywność.

Rozwój docelowej infrastruktury i architektury rozwiązań

Architektura IT to organizacja systemu, realizowana w powiązaniu z jego komponentami i zasadami wpływającymi na jego rozwój. Opracowując infrastrukturę IT i architekturę rozwiązań, specjalista powinien rozważyć, z których aplikacji będą korzystać pracownicy firmy i czy będą bezproblemowo wchodzić w interakcje z aplikacjami dostawcy.

Opracowujemy rozwiązania problemów technicznych, na przykład, czy istniejąca infrastruktura techniczna firmy jest odpowiednia, i jakie standardy należy stosować podczas opracowywania i zakupu komponentów. HIT Solutіons opracuje wysokiej jakości infrastrukturę wieloskładnikową oraz system skutecznych rozwiązań dla architektury systemu IT w Twojej firmie.