Hlavní strana Implementace řešení

Implementace
řešení

Poslat žádost

Tým HIT Solutions spojil nejlepší inženýry a specialisty v oblasti organizace a údržby serverů, datových center, síťových a komunikačních řešení. Kvalifikovaní a zkušení experti vám zajistí kompetentní správu a údržbu všech technických a IT systémů ve vaší společnosti.

Zavedeme technické procesy tak, abyste nemuseli ztrácet čas ponořením se do detailů. Představujeme moderní řešení pro správu projektů, monitorování hardwaru, ochranu proti úniku dat a zabezpečení informací. Náš přístup optimalizuje vaše náklady na IT, zvyšuje efektivitu zaměstnanců a pomáhá společnosti dosáhnout nové profesionální úrovně.

Výhody

 • Dodržování termínů
 • Dostupnost služeb odkudkoliv
 • Snížení nákladů zákazníka
 • Přístup k nejnovějším technologiím.
 • Bezpečnost osobních a firemních dat
 • Sjednocené podnikové standardy
 • Nepřetržitá podpora a aktualizace systému
 • Zaručená kvalita a odolnost proti chybám
 • Spolupráce se zkušenými a spolehlivými dodavateli

Průmyslová řešení

Každá podnikatelská sféra má svá specifika, potřebuje speciální moduly a softwarovou integraci. Portfolio HIT Solutions zahrnuje průmyslová řešení pro práci s určitými obchodními procesy a informacemi.

Enterprise Portal na základě Microsoft SharePoint

Efektivní řešení pro správu obchodních informací ve společnosti. Obsahuje archivy souborů, seznam zaměstnanců, kontakty, popis interních procesů, úložiště dokumentů. Vaši kolegové budou mít rychlý přístup ke všem potřebným údajům, budou schopni efektivně pracovat s dokumenty a diskutovat o všech pracovních otázkách v reálném čase.

Přístup k informacím je možný jak z kanceláře, tak z dálky – to je nezbytné při práci z domova, na cestách a během služebních cest.
Univerzální ovládání je vhodné pro společnosti různých velikostí, včetně společností s velkým počtem úkolů, složité struktury a podnikových procesů. Podnikový portál šetří čas zaměstnanců potřebných k vyhledávání potřebných dat, minimalizuje rizika ztráty důležitých informací a zvyšuje efektivitu komunikace.

Automatizace dopravních podniků na základě ERP, sledovacích systémů, účetního softwaru

Práce dopravních společností je založena na neustálé koordinaci složitých procesů. Dvě kritéria pro efektivní logistickou správu – zvýšení rychlosti provozu a optimalizace nákladů. Závisí to na dobře koordinované komunikaci pracovníků různých oddělení.

Automatizace dopravních podniků na základě ERP systémů, sledovacích systémů, účetního softwaru zajistí účinnou interakci v rámci jednoho systému. Vaši kolegové již nemusí přepínat mezi různými programy – vše potřebné pro efektivní práci je k dispozici v jednom systému. Jedná se o transparentní, pohodlné a srozumitelné řešení pro každého zaměstnance v reálném čase.

 

Více informací

Serverová řešení

Infrastruktura serveru zahrnuje speciální vybavení nezbytné pro sběr, zpracování a ukládání velkého množství dat. Specialisté HIT Solutions vytvoří spolehlivou a efektivní serverovou infrastrukturu v osobních, pronajatých nebo cloudových datových centrech.

Představujeme pokročilá řešení pro zvýšení odolnosti serverové infrastruktury vůči chybám. Používáme softwarové a hardwarové produkty, které zajistí provozuschopnost systému ve vašem podniku i ve stavu potenciálních poruch a mimořádných událostí. Poskytujeme nepřetržitou podporu serveru, takže vždy budete mít přístup k důležitým podnikovým informacím.

Zálohování a archivace

Chápeme, že ztráta důležitých dat paralyzuje práci celé kanceláře. Záložní systémy HIT Solutions chrání vaši společnost před náhodným nebo úmyslným vymazáním důležitých informací. Díky zálohování a archivaci rychle obnovíte potřebné informace a vrátíte se k obvyklému pracovnímu postupu.

Virtualizace

Využijte výhod přehledného datového centra bez nutnosti instalace serverů a dalšího vybavení přímo ve společnosti. Virtualizace IT infrastruktury z HIT Solutions vám umožní optimalizovat finance a čas potřebný pro nasazení a organizaci serverové sítě.

Systémy pro ukládání a zpracování dat

Spolehlivé systémy pro ukládání a zpracování dat odolné proti chybám vám umožňují ukládat důležité podnikové informace do serverové sítě bez rizika a velkých finančních investic. Realizujeme řešení, která zahrnují nejen aktuální potřeby, ale také příležitosti k růstu a rozvoji.

Hyper-konvergované systémy

Softwarově integrovaná architektura poskytuje těsnou integraci výpočetních procesů, ukládání dat, virtualizaci zdrojů v zařízení, které je spravováno stejným výrobcem. Hyperkonvergované modulární systémy HIT Solutions jsou snadno škálovány na požadované velikosti a kapacity, hlavními výhodami jsou odolnost proti chybám a rychlá instalace.

Virtualizace pracoviště

Skvělé řešení pro velké společnosti. Zaměstnanci různých odvětví vašeho podniku budou moci pracovat online v jediném softwarovém prostředí se standardizovanou sadou programů.

Databáze

Nezastupitelný prvek strukturování a ukládání podnikových informací. Moderní systémy správy databází od společnosti HIT Solutions umožní vašim zaměstnancům rychle provádět změny a používat potřebné informace.

Budování klastrů s vysokou dostupností

Klastry pro selhání jsou navrženy tak, aby automatizovaly procesy řešení velkého počtu složitých úkolů. Umožňují spravovat sdílené aplikace dostupné zaměstnancům vašeho podniku. Klastr při selhání je nezbytnou součástí pro zabezpečení důležitých podnikových informací.

Systémy podnikové autentizace

Umožňují autentizaci uživatelů a autorizaci jejich akcí v systémech podnikových služeb, kde je důležitá vysoká úroveň zabezpečení.

Podniková e-mailová řešení

Spolehlivé poštovní servery zajistí hladký chod vaší firemní pošty. Okamžité zasílání zpráv, ochrana podnikových informací a plynulý provoz pošty usnadní komunikaci mezi různými odděleními a zaměstnanci jednodušší a pohodlnější.

Více informací

Centrum zpracování dat

Výpočetní infrastruktura

Kompetentně organizujeme serverové a síťové hardwarové a softwarové systémy pro automatizaci obchodních procesů ve vaší organizaci. Moderní technologie pro ukládání, zpracování a získávání informací zvýší efektivitu společnosti a samostatných oddělení. HIT Solutions má zkušenosti s vytvářením počítačových systémů různých velikostí pomocí zařízení od předních světových výrobců.

Skladovací infrastruktura

Hardwarové a softwarové systémy umožňují centralizaci IT infrastruktury pro efektivnější správu a kontrolu rostoucího množství dat na serverech, poskytují požadovaný výkon aplikací, efektivně využívají hardwarové platformy a místní úložiště zaručující odolnost proti chybám a škálovatelnost.

Síťová infrastruktura

Spolehlivá a produktivní síťová infrastruktura – součást strategie pro bezpečnou a efektivní správu informací ve společnosti. Místní síť, aktivní a pasivní zařízení, periferní zařízení a počítače otevřou přístup k podnikovým datům a umožní výměnu informací, rychlou reakci na úkoly a připojení k podnikové místní síti bez ohledu na územní rozložení pracovišť.

Inženýrská infrastruktura

Navrhneme a implementujeme moderní inženýrské systémy v kancelářích a prostorách různých obchodních směrů. Dodáváme zařízení od předních výrobců, provádíme projekční práce, provádíme montážní a zprovozňovací práce. Správné fungování celé inženýrské infrastruktury poskytne zaměstnancům společnosti pohodlné pracovní podmínky a bezpečnost. A tím snížíte provozní náklady.

Budování řešení odolných proti katastrofám

Umělé a přírodní katastrofy mohou vést k selhání a prodloužení prostojů IT systémů. Pro podnikání to znamená ztrátu zákazníků, snížení příjmů a reputační rizika. Geograficky distribuované systémy odolné proti katastrofám od společnosti HIT Solutions zaručují stabilní výkon vysoce důležitý pro podnikové IT systémy a minimalizují vaše rizika.

Šifrování dat

Implementujeme spolehlivé a ověřené šifrování dat v podnicích různých velikostí. Silné šifrování vás ochrání před únikem informací a riziky reputace.

Vyvažovače zatížení

Každý rok roste objem provozu a aplikace jsou stále komplikovanější. Vyvažovače zátěže jsou základem pro organizaci flexibilních sítí, které splňují každodenní rostoucí požadavky, zajišťují výkon a bezpečnost provozu. Vyvažovač distribuuje provoz na několika serverech a snižuje zatížení na samostatném serveru.

Více informací

Síťová a komunikační řešení

Lokální sítě

Navrhujeme, organizujeme, nastavujeme a instalujeme místní sítě ve společnostech různých velikostí. Vaši zaměstnanci budou moci používat sdílené úložiště pro informace, spolupracovat s periferními zařízeními a rychle a hladce si vyměňovat informace. Jednotný informační prostor zrychlí a zjednoduší zpracování informačních toků v jedné budově.

Distribuovaná podniková síť

Mnoho společností se skládá z několika geograficky izolovaných částí – jednotlivých kanceláří, budov a komplexů s jejich lokálními sítěmi, které se liší funkční výplní. Pro efektivní provoz je třeba jednotlivé vzdálené fyzické lokální sítě kombinovat do distribuované podnikové sítě. Uzly podnikové sítě mohou být umístěny v různých městech a dokonce i zemích.

Bezdrátové sítě WiFi

Správně naplánované a dobře nakonfigurované bezdrátové sítě WiFi umožní vašim kolegům rychle reagovat na úkoly a řešit pracovní problémy bez ohledu na umístění v kanceláři. To je zásadní pro výrobní a průmyslové organizace, maloobchody, hotely a hotelové komplexy, dopravní společnosti . Bezdrátové sítě WiFi zvýší produktivitu a mobilitu vašich zaměstnanců.

IP telefonie

Protokol hlasu přes internet zahrnuje hovory, konferenční hovory, videohovory, rychlé a snadné nastavení a pokročilé funkce (přesměrování hovorů, úplné řízení provozu, záznamník, přidržování hovorů, identifikace volajícího, nahrávání hovorů). Specialisté HIT Solutions navrhnou, rychle implementují a poskytnou podporu IP telefonie ve vaší společnosti a jejích pobočkách.

Videokonferenční systémy

Sada zařízení a softwaru pro vzdálený zvukový a vizuální kontakt s účastníkem. Moderní spolehlivý komunikační systém pro videokonference vám umožní setkat se s partnery a jednat s nimi bez ohledu na to, kde se nacházejí. To zvýší efektivitu práce tím, že se ušetří čas top managementu a ředitelům, zrychlí se rozhodování a flexibilita vedení a sníží se cestovní náklady.

Technologie spolupráce

Dříve komunikace mezi kolegy znamenala osobní setkání v konferenční místnosti. Dnes jsou zaměstnanci méně vázáni na fyzické pracoviště a mají možnost pracovat z různých míst. Pomozte svým kolegům pružněji a rychleji komunikovat.

Technologie spolupráce jsou novým způsobem komunikace a produktivní spolupráce s plným účinkem přítomnosti. Systém komunikačních řešení je úzce integrován s podnikovými aplikacemi společnosti a je k dispozici kdekoli v podnikové síti.

Kontaktní centra
Vícekanálový nástroj pro komplexní řešení problémů: usnadňuje komunikaci se zákazníky, snižuje zatížení telefonní sítě a zajišťuje nepřetržitý provoz nepřetržitě (online chaty, e-mail). Kontaktní centra využívají různé komunikační kanály (volání, online chat, e-mail, fax, sociální sítě), jsou zpracovávány příchozí požadavky, je vytvářena následná komunikace s klientem. Jasná statistika a monitorování v reálném čase vám umožní pružně reagovat na situace a správně vyhodnotit účinnost operátorů.

Řízení přístupu do sítě

Sada technologií pro ovládání zařízení připojených k síti. Umožňuje identifikovat uživatele, typy zařízení, platformy, operační systémy, místa a způsoby připojení.

HIT Solutions poskytuje, implementuje a poskytuje následnou podporu řešení pro řízení přístupu uživatelů a zařízení k podnikové síťové infrastruktuře. Když se vaši zaměstnanci, hosté, protistrany, partneři a zákazníci připojí k síti, vaše firemní data a síť jsou spolehlivě chráněny před všemi hrozbami.

Systémy pro správu sítě

Správa sítě vyžaduje čas a peníze: musíte provádět technické práce bez poškození uživatelů, rychle reagovat na mimořádné události, sledovat a analyzovat pracovní parametry. Navrhneme a implementujeme nejlepší systémy pro správu sítě pro jejich nepřetržitý provoz.

Síťová infrastruktura datového centra

Datové centrum je základem IT infrastruktury. Odborníci na řešení HIT Solutions budou řádně plánovat a navrhovat síťovou infrastrukturu datových center, aby zajistili výkon, odolnost proti chybám, škálovatelnost a flexibilitu výpočetního výkonu, aby vyhověli rostoucím potřebám vašeho podnikání.

Cloudová síťová řešení

Výhodou cloudové sítě je centralizovaná cloudová správa se spolehlivou a produktivní platformou. Díky cloudovému rozhraní tato řešení umožní správu a kontrolu distribuované sítě v reálném čase, bez ohledu na to, kde správce sítě a zařízení jsou umístěny geograficky.
HIT Solutions má zkušenosti s implementací cloudových síťových řešení ve společnostech různých velikostí. Klíčové výhody, které získáte: úspora, spolehlivost, bezpečnost, mobilita, pokročilá analytika.

Video monitoring

Součástí fyzického zabezpečovacího systému je snadný přístup k videosouborům. Platformou pro nasazení přístupu může být stávající síť IP ve vaší organizaci. Řešení pro monitorování videa HIT Solutions jsou snadno škálovatelná, spolehlivá a vyžadují nízkou údržbu. Zajistíme jednoduchý a plynulý přechod z analogových video monitorovacích kanálů na IP technologie.

 

Více informací

Výkonnost podniku

Správa dokumentů na základě Microsoft SharePoint

Jedná se o jediný centralizovaný systém pro ukládání a vyhledávání informací, který poskytuje rychlý přístup k potřebným datům, zkracuje lhůty pro přípravu dokumentů, sleduje provádění stanovených úkolů a minimalizuje rizika ztráty informací. Automatizujte procesy pracovního toku ve vaší společnosti – a výrazně snížíte náklady na zpracování a vyhledávání dokumentů.

Klíčové vlastnosti řešení:

 • elektronické archivace dokumentů;
 • kontrola přístupu zaměstnanců;
 • řízení životního cyklu dokumentu;
 • verzování dokumentů;
 • optimalizace podnikových procesů.

Řešení založené na Microsoft SharePoint automatizuje všechny typické procesy správy dokumentů – práce s příchozí a odchozí korespondence, objednávky, pokyny, přiřazení, protokoly, smlouvy, dohody, regulační dokumenty, aplikace pro účty a zprávy.

Automatizace IT procesů (podle ITIL / ITSM)
Moderní podnikání není možné bez aktivního využívání IT systémů. Kvalita a produktivita všech ostatních zaměstnanců závisí na úrovni a profesionalitě IT oddělení. Podnik musí zvážit možnosti IT a odborníci v oblasti IT musí rozumět obchodním potřebám.

Metodika ITSM a osvědčené postupy ITIL pomohou navázat produktivní komunikaci mezi podniky a IT. Nabízíme fázovou implementaci procesů ITIL ke správě všech služeb IT oddělení vaší společnosti. Díky tomu bude možné:

 • zlepšit kvalitu práce a produktivitu pracovníků IT;
 • snížit náklady na IT;
 • minimalizovat rizika prostojů služeb informačních technologií;
 • transparentně řídit a upravovat práci IT oddělení.

Optimalizace a automatizace zahrnují správu incidentů, problémů, změn, znalostí, konfigurací a služebních prostředků, katalog služeb a servisní požadavky.

Implementace a údržba ERP systémů

ERP systém (Enterprise Resource Planning) – je systém pro plánování obchodních zdrojů. Specialisté HIT Solutions spojí všechny zdroje vaší organizace napříč různými odděleními do jediného systému správy počítačů. Přístup do systému bude zajištěn ve všech pobočkách a odděleních, což usnadní práci a výměnu dat. ERP systémy plní následující úkoly:

 • integrace úkolů a databází ze všech oddělení;
 • vytvoření sjednoceného informačního prostředí;
 • řešení aktuálních obchodních problémů.

To je vynikající řešení pro organizace všech velikostí, bez ohledu na přítomnost poboček a jejich územní odlehlost. ERP systém urychlí tok dokumentů mezi odděleními a umožní správu úkolů vzdálených oddělení a zaměstnanců.

Nastavit systém podnikové analýzy a výkaznictví

Pro rozvoj podnikání musí vedoucí společnosti neustále přijímat a analyzovat aktuální provozní data. HIT Solutions nabízí efektivní řešení – vytvoření integrovaného systému podnikových analýz a reportingu.

Se systémem přizpůsobeným vašim obchodním potřebám bude provozní a strategické řízení mnohem efektivnější. Vytváříme systémy podnikové analýzy různých úrovní obtížnosti pro specialisty v různých odděleních – od osobní analýzy na jedné podřízené nebo jednotkové úrovni až po reporting na podnikové úrovni.

Moderní řešení od HIT Solutions umožňují:

 • efektivně pracovat s velkým objemem informací;
 • rozhodovat o správě rychle díky jasnému a flexibilnímu podávání dat;
 • kombinovat analytické informace z různých systémů;
 • rychle reagovat na změny a sledovat vztahy příčiny a následky.

Uživatelská podpora ServiceDesk

Služba uživatelské podpory ServiceDesk umožní vyhnout se velkým finančním investicím do nákupu softwaru a vybavení. Toto řešení sníží prostoje IT systémů a zdroje IT oddělení mohou být namířeny spíše na strategické otázky, než na konzultace s uživateli po telefonu.

Služba podpory uživatelů zajistí vyřešení všech incidentů podle podmínek servisní smlouvy. Služba uživatelské podpory ServiceDesk umožňuje:

 • přijímat a registrovat požadavky zákazníků;
 • řešení incidentů pomocí vzdáleného správce;
 • poskytovat technické konzultace telefonicky a e-mailem;
 • provádět plánovanou údržbu IT systémů;
 • sledovat výkon hardwaru serveru a dalších pracovních stanic organizace;
 • přijímat a analyzovat zprávy a statistické informace.
Více informací