Hlavní strana Inženýrství & vývoj

Inženýrství &
vývoj

Poslat žádost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hybridní datová centra

Hybridní datová centra vám otevřou nové digitální příležitosti pro vaše podnikání. Získáte nákladově efektivní metody škálovatelnosti, modernizace a adaptability. V důsledku toho se zvýší rychlost práce a přizpůsobivost a sníží se náklady.

Hybridní datová centra kombinují výhody soukromého a veřejného cloudu. Budete moci efektivně alokovat zdroje společnosti, některé ponechat ve svém vlastním datovém centru a převést některé zdroje do veřejného cloudu. Na jedné straně sníží náklady na komunikaci a na druhé straně zvýší úroveň zabezpečení.

Výhody hybridního cloudu:

 • snadná škálovatelnost;
 • efektivní přidělování zdrojů;
 • zlepšení spolehlivosti IT infrastruktury;
 • flexibilní reakce na nové obchodní požadavky.
Více informací

Licencování

Nabízíme nejlepší možnosti licencování, které zajišťují legálnost používání softwaru pro plnění aktuálních obchodních úkolů. Firemní licenční programy umožňují zohlednit velikost organizace a další funkce vaší firmy.

Více informací

Audit

Audit – je analýza IT struktur a procesů zaměřená na nalezení způsobů řešení problémů, které narušují jejich práci. Analýza IT systémů umožňuje identifikovat nevyužitý potenciál hardwaru a softwaru.

Specialisté společnosti HIT Solutіons vyvinou software, pomocí kterého můžete získat podrobné informace o stavu IT systémů, sestavit plán další optimalizace infrastruktury a také zkontrolovat náklady potřebné pro oddělení IT.

Více informací

Dodávky serverových a síťových zařízení, počítačů a softwarových licencí

Na trhu počítačového, síťového a serverového vybavení jsou prezentovány stovky možností pro soukromé a obchodní použití.

 

Specialisté společnosti HIT Solutіons pro vás vyberou cenově dostupná řešení optimální kvality se zaměřením na konkrétní cíle a potřeby podnikání. Nainstalují počítače, softwarové licence, serverové a síťové vybavení a poté spustí, upraví a nakonfigurují všechna zařízení a systémy.

Více informací

Outsourcing IT infrastruktury

Služba je relevantní pro společnosti, které si nechtějí vytvořit vlastní IT oddělení. Toto je optimální řešení pro velké korporace i malé společnosti, které chtějí optimalizovat finanční zdroje.

Specialisté HIT Solutіons se postarají o vytvoření a údržbu IT infrastruktury – nabídneme řešení na klíč od nejlepších dodavatelů nebo vyvine nový software a hardware, stejně jako algoritmy pro obchodní procesy.

Více informací

Budování, údržba a rozvoj serverové infrastruktury

Specialisté společnosti HIT Solutіons budou poskytovat profesionální služby pro budování struktury serveru a jeho nastavení s ohledem na všechny obchodní funkce. Upraví všechny komponenty systému – datové centrum, aplikační server, zálohovací systémy, archivy serveru pro ukládání dat. Profesionálové společnosti HIT integrují nový hardware a software do stávajících systémů co nejrychleji a nejefektivněji.

Proces vytváření struktury zahrnuje tyto kroky:

 • design;
 • dodávka zařízení;
 • příprava inženýrských struktur datového centra;
 • instalace a uvedení zařízení do provozu;
 • nastavení v souladu s požadavky projektu;
 • instalace a konfigurace softwaru;
 • testování;
 • migrace služeb a informací na nové vybavení;
 • školení zaměstnanců klientské společnosti;
 • vytvoření provozní dokumentace.
Více informací

Budování, údržba a rozvoj síťové infrastruktury

Zastaralé informační sítě neumožňují zavádění nových IT služeb a „zpomalení“ rozvoje podnikání. Specialisté společnosti HIT Solutіons pro vás vybudují bezpečnou, produktivní a spolehlivou telekomunikační síť. To zvýší bezpečnost IT infrastruktury, ochrání investice, optimalizuje náklady a sníží náklady na správu systému. Služby budování, údržby a rozvoje síťové struktury zahrnují:

 

 • vývoj systému požadavků pro síťovou strukturu;
 • vytvoření seznamu technických norem s ohledem na obchodní požadavky;
 • vývoj technologické strategie;
 • audit síťové infrastruktury, inventarizace, hledání úzkých míst;
 • sestavení seznamu doporučení pro rozvoj informační sítě klienta;
 • návrh síťových řešení (High-Level Design, Low-Level Design).
Více informací

Virtualizace

Pokud nechcete investovat do vytváření vlastní serverové sítě, objednejte si vzdálený virtuální systém v HIT Solutions. Specialisté vytvoří pro klienta strukturu serveru, která bude poskytovat stejnou kvalitu práce jako stacionární. Zařízení tedy nemusíte umisťovat ve své kanceláři. Toto je perfektní řešení pro malé společnosti, které si nemohou dovolit služby IT oddělení.

Více informací

Cloudová řešení

Cloudové systémy jsou moderním řešením pro podnikání. Objednejte si cloudovou strukturu na HIT Solutions a využijte jejích výhod:

 • úspora vybavení, provozu a licencí;
 • vysoká rychlost přenosu informací mezi interními a externími sítěmi;
 • flexibilní správa systémů pro ukládání informací a virtuálních algoritmů;
 • odolnost systému proti poruchám na úrovni architektury;
 • Spravovaný cloud nebo pouze instalace;
 • šifrování hardwarového disku;
 • řešení vybraná klienty místo vzorů.
Více informací

IP systémy / videokonference / komunikace

Informační systémy od HIT Solutions umožní optimalizaci vaší komunikační infrastruktury. Kabelové a bezdrátové IP systémy jsou dnes nejdůležitějšími součástmi komunikace. IP kamery přenášejí informace na video servery a poté, co jsou tyto informace zaznamenány na pevný disk. To umožňuje vytvořit velké množství pozorovacích bodů a dokonce je vytvořit z několika stovek kamer.

Druhým důležitým systémem IT infrastruktury je firemní telefonie. Specialisté navrhnou strukturu, vytvoří ji, nainstalují vybavení a naprogramují digitální telefonní ústředny.

Videokonference jsou důležitou součástí komunikačního systému, který může nahradit asi 80% osobních schůzek. Dříve museli zaměstnanci utratit spoustu peněz na služebních cestách, ale dnes můžete uspořádat konferenci s klienty a partnery v reálném čase. Budete jednat s partnery z jakéhokoli místa na světě, můžete ukázat svým účastníkům obrazovku vašeho počítače, připojit libovolný počet kolegů během několika sekund.

Více informací

Software pro automatizaci účetnictví, obchodní analýzy a výkaznictví

Obchodní systémy pro automatizaci účetnictví, výkaznictví a analýzy – jedná se o pokročilý software, který významně urychlí práci podniku. Tyto programy využívají informace z různých zdrojů a analyzují je. Výsledkem bude, že zaměstnanci společnosti zákazníka získají transparentní a úplný obraz o záležitostech společnosti. Systémy lze připojit k existujícím databázím, například 1C. Poskytují několik důležitých výhod:

rychlý vývoj zpráv o různé složitosti, typu, struktuře a rozvržení;

schopnost stanovit časový rozvrh pro podávání zpráv bez účasti zaměstnanců a výměny informací;

 • transparentní systém zpracování dat;
 • jasné spojení mezi daty z různých zdrojů;
 • schopnost ukládat data v jakémkoli formátu: HTML, Excel, PDF atd.
 • intuitivní a flexibilní nastavení přístupu zaměstnanců do systému.
Více informací